وجود سيگار ماشین کشف سیگار قاچاق رودبارجنوب

وجود: سيگار ماشین کشف سیگار قاچاق رودبارجنوب کرمان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی صدای مردم باید شنیده شود/ به معترضان انگ و برچسب نزنیم ، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی

ناآرامی های اخیر در پایتخت کشور عزیزمان ایران و سایر شهرهای کشور عزیزمان ایران ، هم می تواند یک هشدار وقت ساز جهت مسوولان کشور باشد و هم نظام جمهوری اسلامی را ب

صدای مردم باید شنیده شود/ به معترضان انگ و برچسب نزنیم ، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی: صدای مردم باید شنیده شود/ به معترضان انگ و برچسب نزنیم

عبارات مهم : ایران

ناآرامی های اخیر در پایتخت کشور عزیزمان ایران و سایر شهرهای کشور عزیزمان ایران ، هم می تواند یک هشدار وقت ساز جهت مسوولان کشور باشد و هم نظام جمهوری اسلامی را با چالشی حیاتی مواجه سازد؛ وقت یا چالش بودن این حوادث نیز بستگی تام و تمام دارد به نحوه برخورد با این مناسبت اجتماعی و سیاسی.

صدای مردم باید شنیده شود/ به معترضان انگ و برچسب نزنیم ، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی

اگر نیک بنگریم ، ریشه این ناآرامی ها، وجود نارضایتی انباشته شده است در لایه های متفاوت جامعه کشور عزیزمان ایران است و این نارضایتی ها نیز از ناکارآمدی مسوولان در بخش و قوای متفاوت نشأت گرفته است.

با پذیرش این نگاه، نوع برخورد با اعتراضات می تواند دوراندیشانه و مصلحانه باشد بدهید گونه که در عین مدیریت فضا، ناآرامی ها را زنگ خطر و هشداری دانست که مسوولان را از غفلت هایشان بیرون می آورد، گوش هایشان را شنوا ، چشم هایشان را بینا می کند و به فکر و عمل جهت حل پرسشها مردم سوق می دهد.

ناآرامی های اخیر در پایتخت کشور عزیزمان ایران و سایر شهرهای کشور عزیزمان ایران ، هم می تواند یک هشدار وقت ساز جهت مسوولان کشور باشد و هم نظام جمهوری اسلامی را ب

در واقع، صدای مردم که باید شنیده شود این است: آی مسوولان ! پر اشتباه بوده اید، راه تان را اصلاح کنید و بدانید که ما با هیچ کس بجز نظام مقدس جمهوری اسلامی عقد اخوت نبسته ایم .

اما اگر وقایع اخیر، با تصویر العمل هایی تند، عصبی و هیجانی مواجه شود، آنچه حاصل می آید، پاشیدن بنزین بر روی آتش اعتراضات خواهد بود.

هر چند ممکن است در هر ناآرامی، افرادی نیز با اهداف خاص سوءاستفاده کنند ولی انگ و برچسب زدن به معترضان و آنان را اوباش و تفاله و عوامل بیگانه و … نامیدن و به انواع کلمات توهین آمیز متصف کردن، تنها باعث رنجش زیاد کسانی می شود که مطالبه مهم ارزش شنیده شدن صدایشان هست؛ چنین رویکردی در قبال معترضان، به مثابه پاشیدن نمک بر زخم های آنان است و نتیجه اش شدت یافتن ناآرامی هاست، ناآرامی هایی که اگر مهار هم شوند، تبدیل به آتش زیر خاکستر می شوند و در زمانی دیگر، چالشی بزرگتر می سازند.

صدای مردم باید شنیده شود/ به معترضان انگ و برچسب نزنیم ، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی

جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران ، آنقدر بزرگ و پرظرفیت است که بتواند همه صداها حتی صدای مخالفانش را در خود پژواک دهد؛ با این حال، بعضی مسوولان با عدم آشنایی از وسعت وجودی جمهوری اسلامی، محدودیت های شخصی خود را بر نظام تحمیل می کنند و نتیجه این می شود که تصویری ناشکیبا و کم ظرفیت از نظام جمهوری اسلامی ارائه می شود؛ این بزرگ ترین جفا به نظام جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران است.

عصرایران

ناآرامی های اخیر در پایتخت کشور عزیزمان ایران و سایر شهرهای کشور عزیزمان ایران ، هم می تواند یک هشدار وقت ساز جهت مسوولان کشور باشد و هم نظام جمهوری اسلامی را ب

واژه های کلیدی: ایران | اسلامی | ناآرامی | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog